Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling van 2017: 

Mw. M. J. Oudeman
Voorzitter van College van Bestuur van de Universiteit van Utrecht

Prof. dr. Bert van der Zwaan
Rector magnificus, College van bestuur van de Universiteit van Utrecht

Willibrord van Beek
Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht

Mr. J.H.C. van Zanen
Burgemeester van Utrecht