Goede doelen 2019

De goede doelen van RAGweek Utrecht 2019 zijn gekozen! We hebben één nationaal goed doel in samenwerking met RAGweek Maastricht, en één regionaal, Utrechts doel waar we geld voor op gaan halen. De opbrengst van de hele RAGweek zal gelijk verdeeld worden over deze doelen.

 

 

Ons nationale goede doel is Campagneteam Huntington.

 

logohuntington

 

Campagneteam Huntington haalt geld op voor wetenschappelijk onderzoek naar medicijnen tegen de ziekte Huntington. Deze ziekte heeft symptomen van ALS, Alzheimer en Parkinson en is genetisch. Door het genetische karakter rust er een groot taboe op de ziekte, omdat mensen vaak liever niet willen weten of vertellen dat ze de ziekte hebben. Huntington manifesteert zich namelijk pas later in het leven, zo rond de 40 jaar. Campagneteam Huntington wil het taboe doorbreken en bovenal een medicijn vinden: hun missie is Huntington binnen 10 jaar geneesbaar maken

”Aanleiding voor het oprichten van CTH (november 2014) was de terugloop van financiële steun voor onderzoek naar een geneesmiddel voor de ziekte van Huntington, terwijl er juist nú veelbelovende ontwikkelingen in de wetenschap zijn.

CTH wordt gevormd door een kernteam van een vijftal vrijwilligers (niet betaald) die allen nauw betrokken zijn bij de ziekte, waaronder wetenschapper Eric Reits (AMC). Ook heeft CTH een grote achterban aan vrijwilligers die actief zijn in verschillende commissies.”

Al het geld dat gedoneerd wordt gaat 100% naar het opzetten van nieuwe projecten om een medicijn te vinden.

Website Campagneteam Huntington

 

Ons regionale goede doel is Taal Doet Meer.

logotaaldoetmeer

”Taal Doet Meer zorgt er met zo’n 900 vrijwilligers per jaar voor dat anderstalige Utrechters kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is daarbij een rode draad in ons werk. Taal is immers nodig om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, met een computer te werken of je huiswerk te maken.”

Taal Doet Meer is er echt voor alle Utrechters. Ongeacht de leeftijd of afkomst is iedereen welkom om de Nederlandse taal te leren. De organisatie maakt contacten tussen alle soorten mensen mogelijk, bijvoorbeeld door middel van een taalcafé en taallessen door studenten. Ze hebben lessen die speciaal toegespitst zijn op de doelgroep en dragen zo bij aan een meer inclusief Utrecht.

Het geld dat gedoneerd wordt gaat naar studiematerialen, boeken voor kinderen en cursussen voor begeleiders van gezinnen.

Website Taal Doet Meer