Geschiedenis

De Ragweek vindt zijn oorsprong in een initiatief van studenten uit het Verenigd Koninkrijk. De studenten wilden iets terug doen voor de maatschappij en besloten gedichten op ‘rags’, oftewel vodden, te schrijven. Het geld wat ze ophaalden met de verkoop van deze rags ging naar minderbedeelden. Tegenwoordig wordt ook wel gezegd dat ‘RAG’ staat voor ‘raise and give’.

Midden jaren negentig is de Ragweek ook naar Nederland overgewaaid. In Utrecht, Nijmegen en Maastricht wordt de Ragweek nu jaarlijks georganiseerd door de Stichting Ragweek. De Ragweek is een jaarlijks terugkomende week, waarin studenten zich in zetten voor twee goede doelen. De week is in het leven geroepen om studenten stil te laten staan bij het feit, dat zij een ‘bevoorrechte positie’ hebben. Er zijn immers talloze mensen op de wereld, die niet de kans zullen krijgen om te studeren en een leuk studentenleven te hebben. Met deze week hopen we dan ook de sociale betrokkenheid onder studenten te vergroten.

Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke inzet van studie-, studenten-, en studentensportverenigingen van Utrecht. Tijdens de Ragweek Utrecht zullen zij activiteiten organiseren en de opbrengst daarvan wordt gedoneerd aan, van te voren vastgestelde, goede doelen.