Over de RAGweek

De RAGweek is een jaarlijks terugkerende week waarin studenten zich in zetten voor het goede doel. Jaarlijks worden er twee goede doelen gekozen. In 2019 waren de doelen Campagneteam Huntington en Taal Doet Meer.

Het RAGweek bestuur doet ieder jaar weer haar best om een zo vol, leuk en succesvol mogelijke week neer te zetten. Tijdens de RAGweek worden er talloze activiteiten georganiseerd in samenwerking met studenten-, studie- en studentensportverenigingen. Je kan dus niet alleen de mooiste feestjes meepakken, maar ook allerlei culturele en sportieve activiteiten bezoeken. Ook willen wij activiteiten toespitsen op de inwoners van Utrecht, zodat de hele stad deel kan nemen aan de RAGweek.

Tussen 16 en 22 maart 2020 wordt de RAGweek Utrecht voor de dertiende keer georganiseerd. Ook vinden er in de periode daaromheen RAGweken plaats in Nijmegen en Maastricht. Meer informatie hierover is te vinden op http://ragweeknijmegen.nl/ en http://ragweekmaastricht.nl/.